Zeto Zielona Góra sp. z o.o.

z dniem 20.06.2016 roku spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.Informujemy


Serwis urządzeń fiskalnych oraz usługa obsługi głosowań zostały przekazane do firmy


ZetGie sp. z o.o.

Adres:

Salon Sprzedaży i Serwis

ul. Dąbrowskiego 25

65-021 Zielona Góra

tel. 68 4512 570, 68 4512 561

sklep@zetgie.com.pl, serwis@zetgie.com.pl

www.zetgie.com.pl